22 września 2018 r. podczas jubileuszu 90.lecia OSP Luzino nastąpiło mi m.in. poświęcenie nowego sprzętu ratowniczego  dla jednostek OSP gminy Luzino. W ramach projektu „Bezpieczny Powiat” pozyskano sprzęt za kwotę 328 656 zł.

Dla OSP Luzino zakupiono: ciężki zestaw ratownictwa technicznego (obejmujący agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy i 2 rozpieracze kolumnowe), agregat prądotwórczy 3. fazowy, 1 motopompę pożarniczą, 1 motopompę pływającą, 2 pilarki ratownicze, 4 przenośne najaśnice, 2 kombinezony do pracy w wodzie, 40 latarek do hełmu wraz z uchwytami, 6 radiotelefonów przenośnych, 1 bosak wielofunkcyjny.

W ramach „Funduszu Sprawiedliwości”, ze środków Ministra Sprawiedliwości zakupiono za kwotę 24 387,27 zł: dla wszystkich 3 jednostek OSP: komplet toreb PSP R-1 z pełnym wyposażeniem, kompletem szyn Kramera i deskami ortopedycznymi. Ponadto OSP Luzino otrzymało zestaw poduszek pneumatycznych z osprzętem, 2 piły ratownicze do szyb klejonych, detektor napięcia oraz parawan do osłony miejsc wypadków. Dodatkowo drugi parawan do osłony wypadków ufundował ks. proboszcz Andrzej Galiński, OSP Luzino wzbogaciła się także o sprzęt burzący zasponsorowany przez druhów Mariusza Wick i Bartłomieja Peryta.

 

Sprzęt  zakupiono w ramach  projektu „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania  klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim” w ramach RPO WP na lata 2014-2020  oraz współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest  Minister Sprawiedliwości.