W dniu 16 września 2022 roku o godz. 17:00 w strażnicy OSP Luzino odbyła się prezentacja sprzętu i umundurowania zakupionego w roku bieżącym przez jednostkę, dzięki dotacji Gminy Luzino oraz wsparciu lokalnych sponsorów. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku gmina Luzino zajęła II miejsce w powiecie wejherowskim w konkursie rządowym „Rosnąca odporność”. Wygraną w konkursie, tj. 500 000 zł, Rada Gminy Luzino przeznaczyła na zadania ochrony przeciwpożarowej, doceniając także fakt pomocy OSP w organizacji szczepień. W ramach tych środków OSP Luzino zakupiła: zestaw e-draulic do ratownictwa technicznego, urządzenie gaśniczo-tnące COBRA, defibrylator AED, pralnicę przemysłową, detektor prądu przemiennego, detektor wielogazowy, kamerę termowizyjną,  2 podpory mechaniczne, przyczepę strażacką, quad ratowniczy, 14 hełmów i ubrań specjalnych, 25 par butów oraz 25 par rękawic do ratownictwa technicznego.

Podczas wydarzenia  padły słowa uznania za pracę strażacką ze strony Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejera, w imieniu przybyłych na prezentację radnych – Przewodniczącego Rady Gminy Luzino Bartłomieja Formeli oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie mł. bryg. Marka Lniskiego. Poświęcenia zakupionego sprzętu dokonał ks. proboszcz parafii Św. Wawrzyńca Michał Świeczkowski. Odsłonięto zamontowane na elewacji zewnętrznej budynku tabliczki pamiątkowe dla tegorocznych darczyńców, do których należeli oprócz gminy: firma Wikęd Luzino, Restauracja  Luzińska, ZHU TRAK  Barłomino, El Professional Kębłowo, TREE CLONE Luzino, WP WAGA  Luzino, Lasy Państwowe: Nadleśnictwo Strzebielino i Nadleśnictwo Wejherowo, firma RADO Reklamy,  ENERPOL sp. z o.o. z Sopotu, osoby prywatne: Pan Bartosz Grzenkowicz z rodziną oraz Bartłomiej i Jan Perytowie.

Fotorelacja dostępna w zakładce Photo 

Serwis Informacyjny Telewizja TTM 

Kategorie: Aktualności