Prezes – Sławomir Miotk
V-ce Prezes – Dariusz Groth
V-ce Prezes – Marcin Burchacz
Sekretarz – Alicja Hinz
Skarbnik – Dariusz Westfal
Komendant Gminny Jan Detlaff
Członkowie – Marek Miotk, Zdziaszek Bartłomiej, Ks. Andrzej Galiński