W dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 13.00 w remizie naszej OSP odbyło się uroczyste przekazanie pojazdu operacyjnego Toyota Avensis T 25. Pojazd otrzymaliśmy nieodpłatnie, dzięki decyzji Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP popartego wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, a wcześniej aplikacją Zarządu OSP Luzino o przekazanie samochodu. Toyota Avensis została zakupiona w roku 2006 na potrzeby Komendy Wojewódzkiej PSP, a od roku 2013 była użytkowana w Komendzie Powiatowej PSP w Wejherowie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku o gotowości przez dowódcę Bartosza Miotk do Zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasza Siemiętowskiego. Po przywitaniu i przedstawieniu przez Komendanta Gminnego Jana Dettlaffa informacji o posiadanych pojazdach na przestrzeni 92. letniej działalności OSP, nastąpiło wręczenie przez Z-cę Komendanta Wojewódzkiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie st. bryg. Jacka Niewęgłowskiego kluczyków i dokumentów pojazdu na ręce Naczelnika Sławomira Miotk i kierowcy Dominika Miotk. Po komendzie „obsługa na wóz” nastąpiło uruchomienie silnika, sygnałów i świateł alarmowych w pojeździe.

W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste wręczenie na ręce Prezesa Ryszarda Groth i Naczelnika Grzegorza Szulc z OSP Zelewo decyzji Komendanta Głównego PSP z dnia 11 listopada 2020 r. o włączeniu jednostki do KSRG. Po podziękowaniach dla Komendantów, które w imieniu OSP  złożyli Prezes Alicja Hinz i Komendant Gminny Jan Dettlaff, gratulacje jednostkom złożyli obaj Komendanci, w imieniu Starosty Wejherowskiego – Naczelnik Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Papke oraz Wójt Gminy Jarosław Wejer.

Należy nadmienić, że w uroczystości brali również udział Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie bryg. Tomasz Zwoliński, członkowie Zarządu OSP: wicenaczelnik Janusz Drabik, skarbnik Marian Paszki, gospodarz Grzegorz Miotk. Poczet sztandarowy luzińskiej OSP wystąpił w składzie: Jakub Drabik, Łukasz Paszki i Marek Hennig. Imprezę relacjonowała TTM.

Zdjęcia: Marlena Wilkowska