Trwają konsultacje nad projektem MSWiA ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Projekt  zakłada usunięcie z obecnej ustawy o ochronie przeciwpożarowej zapisów dotyczących Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz  powołania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) OSP. Ochotnicze Straże Pożarne, które nie zakwalifikują się do JRG (wymogi nie zostały na razie określone) utracą możliwość wyjazdu do akcji ratowniczych.  Do większości zapisów projektu krytycznie odniósł się Związek OSP. Szczególnie w związku z nieprzedstawieniem projektów rozporządzeń do ustawy jak również projektu ustawy, która regulowałaby w nowy sposób działanie obecnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Szczegóły dot. projektu ustawy, w tym opinie prawne oraz filmiki z konferencji można znaleźć na stronie Związku OSP RP.  Tam też można wypełnić ankietę dot. opinii na temat proponowanych rozwiązań. Również Komendy Powiatowe PSP przesłały projekt ustawy do Zarządów Oddziałów Gminnych, celem wniesienia ewentualnych uwag.