Nad remizą naszej jednostki mieści się sala świetlicy.


W przypadku zapytań co do wynajmu, ilości miejsc i zaplecza kuchennego prosimy o kontakt z osobą upoważnioną:


 
Panią Zofią Miotk pod nr telefonu: 889-248-319