15 grudnia 2021 r. OSP Luzino zawarła za pośrednictwem KG PSP, umowę z MSWiA, na mocy której pozyskano 16.880 zł na zakup umundurowania dla jednostki. Środki, które otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatkowano na zakup 4 ubrań specjalnych oraz 3 hełmów bojowych. Koszt całkowity zadania wyniósł 17.766 zł, z czego 886 zł OSP pokryła z własnych środków. Dzięki sukcesywnej wymianie  środków  ochrony osobistej, nasi strażacy prezentują się imponująco.

 

 

Kategorie: Dotacje