Od 1 stycznia 2022 r. strażacy ratownicy OSP mogą ubiegać się, o ile uzyskali wiek emerytalny, o świadczenie ratownicze. Warunkiem jest udokumentowanie 25 lat w przypadku mężczyzn lub 20 lat w przypadku kobiet, wyjazdów do zdarzeń. Na stronie KP PSP Wejherowo zamieszczono szereg informacji pomocniczych, w tym wzory oświadczeń i wniosku, które są niezbędne do uzyskania świadczenia.

Więcej na stronie:

https://www.gov.pl/web/kppsp-wejherowo/ustawa-o-ochotniczych-strazach-pozarnych