W dniu 27 stycznia 2023 r. o godz. 17:30 w remizie OSP w Luzinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2023, w którym uczestniczyli:

  • oficer prasowy komendanta powiatowego mł. bryg. Mirosław Kuraś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,
  • druh Mirosław Józefowicz prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP z siedzibą w Wejherowie,
  • a także druh Marcin Burchacz prezesa OSP Milwino i druh Dariusz Groth prezesa OSP Zelewo.  

Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Bartłomieja Peryt, a na protokolanta druhnę prezes Alicję Hinz. Następnie zostały przedstawione sprawozdania:

  • z działalności przez druhnę prezes Alicję Hinz,
  • finansowe przez druhnę Joannę Żywicką,
  • komisji rewizyjnej przez druha Rafała Lieder.

Dalszy przebieg zebrania kształtował się następująco:

  • Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
  • Dyskusja, w której głos zabrał między innymi mł. bryg. Mirosław Kuraś, który przedstawił zestawiana pracy KPPSP, wskazał na rolę współpracy oraz zgłosił otwartość na większą komunikacje i udzielanie wsparcia w sprawach budzących niejasności. Druh prezes Mirosław Józefowicz zaznaczył, że o  strażakach wśród mieszkańców Gminy Luzino, u których nie raz przebywa słyszy same pochlebne opinie na temat zaangażowania w bezpieczeństwo miejscowej ludności.
  • Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2024.

Zebranie zakończyło się podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.

Zobacz fotorelacje.

Kategorie: Aktualności