Zarząd OSP Luzino serdecznie zaprasza członków OSP Luzino – zwyczajnych i wspierających, na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2023, które odbędzie się 27 stycznia 2023 r. o godz. 17:30 w remizie OSP.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 9. Dyskusja.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy!

Kategorie: Aktualności