Zarząd OSP Luzino na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2021 r. ustalił, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Luzino odbędzie się 8 maja 2021 r. Zebranie ma być połączone z obchodami Dnia Strażaka. Zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Z OSP RP z dnia 18 grudnia 2020 r., wybory w OSP mogą się odbyć w terminie do 30 września br. Majowy termin Zebrania w OSP Luzino może zostać przesunięty w zależności od sytuacji epidemiologicznej i nałożonych obostrzeń sanitarnych, o czym będziemy informować.

Podczas zebrania, które odbywa się raz na 5 lat, nastąpi wybór nowych władz do Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, a także delegatów na Walny Zjazd OSP z terenu gm. Luzino, który odbędzie się  jesienią tego roku.