W dniu 3 września 2023 roku wyruszyła połączona pielgrzymka parafii pw. św. Wawrzyńca i Matki Boskiej Różańcowej do Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie na obchody odpustowe w dniu 4 września 2023 roku. Tego dnia również nastąpił powrót pielgrzymów do swoich parafii. W oba te dni nasi strażacy czuwali nad bezpieczeństwem pątników, którzy pokonali łącznie około 70 km.

Zdjęcia: www.luzino.diecezja.gda.pl

Kategorie: Aktualności