Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

Prezes – Sławomir Miotk
V-ce Prezes – Dariusz Groth
V-ce Prezes – Marcin Burchacz
Komendant Gminny Jan Detlaff
Sekretarz – Alicja Hinz
Skarbnik – Dariusz Westfal
Członkowie – Marek Miotk, Zdziaszek Bartłomiej, Ks. Andrzej Galiński