Zarząd OSP Luzino

Prezes OSP Luzino – Alicja Hinz
V-ce Prezes – Janusz Drabik
V-ce Prezes – Łukasz Miotk
Naczelnik / V-ce Prezes – Sławomir Miotk
V-ce Naczelnik – Bartosz Miotk
Gospodarz – Drabik Jakub
Sekretarz – Jan Detlaff
Skarbnik – Joanna Paszki
Kronikarz – Jacek Małaszycki
Członek – Marek Miotk