Członkowie OSP

Członkowie zwyczajni:

 1. Anisiewicz Mariusz  – (Ratownik/Kierowca)
 2. Baranowski Paweł – (Ratownik)
 3. Borzęcki Mateusz  – (Ratownik)
 4. Bojke Krzysztof  – (Ratownik)
 5. Czoska Radosław – (Ratownik)
 6. Dettlaff JanSekretarz, Komendant Gminny Związku OSP
 7. Drabik Jakub  – (Ratownik/Kierowca), Gospodarz OSP
 8. Drabik Janusz  – (Ratownik), Wiceprezes OSP
 9. Drywa Krystian  – (Ratownik), członek Komisji Rewizyjnej OSP
 10. Graczyk Piotr  – (Ratownik)
 11. Hennig Marek  – (Ratownik/Kierowca)
 12. Hinc Mateusz  – (Ratownik) 
 13. Hinz Alicja – Prezes OSP, sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Luzinie
 14. Lesner Dariusz  – (Ratownik)
 15. Magulski Tomasz – (Ratownik)
 16. Lieder Rafał – (Ratownik), Sekretarz Komisji Rewizyjnej OSP
 17. Lidzbarski Bartosz  – (Ratownik)
 18. Lidzbarski Patryk  – (Ratownik)
 19. Małaszycki Jacek – (Ratownik), kronikarz OSP
 20. Małaszycki Rafał – członek pocztu sztandarowego
 21. Marszał Piotr  – (Ratownik/Kierowca)
 22. Miotk Bartosz  – (Ratownik/Kierowca), Zastępca Naczelnika
 23. Miotk Dominik  – (Ratownik/Kierowca)
 24. Miotk Grzegorz  – (Ratownik)
 25. Miotk Leszek – (Ratownik)
 26. Miotk Łukasz  – (Ratownik), Wiceprezes
 27. Miotk Marek  – (Ratownik/Kierowca), członek Zarządu OSP
 28. Miotk Piotr  – (Ratownik)
 29. Miotk Sławomir – (Ratownik/Kierowca), Naczelnik/Wiceprezes OSP, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Luzinie, Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Wejherowie
 30. Miotk Witold  – (Ratownik)
 31. Paszki Joanna – Skarbnik OSP
 32. Paszki Łukasz  – (Ratownik)
 33. Paszki Marian – (Ratownik/Kierowca)
 34. Paszki Patryk  – (Ratownik)
 35. Paszki Stanisław  – (Ratownik/Kierowca)
 36. Peryt Bartłomiej  – (Ratownik/Kierowca)
 37. Rohraff Przemysław – (Ratownik/Kierowca)
 38. Schulz Łukasz  – (Ratownik)
 39. Schulz Piotr  – (Ratownik)
 40. Sikora Szymon – (Ratownik)
 41. Sorn Kamil  – (Ratownik/Kierowca) 
 42. Stanicki Piotr – (Ratownik)
 43. Szczurek Gracjan – (Ratownik)
 44. Teclaf Mateusz  – (Ratownik)
 45. Teclaf Tadeusz  – (Ratownik)
 46. Traskowski Mateusz – (Ratownik/Kierowca)
 47. Wick Mariusz  – (Ratownik)
Członkowie wspierający:
 1. Brzeziński Zygmunt
 2. Cejrowski Stanisław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 3. Cejrowska Irena
 4. Galiński Andrzej ks.
 5. Gruba Ryszard
 6. Kanczkowski Mieczysław
 7. Klein Jan
 8. Legowicz Maria
 9. Licau Małgorzata
 10. Małaszycka Barbara
 11. Plichta Mieczysław
 12. Schulz Halina
 13. Serkowska Regina
 14. Sirocka Monika
 15. Sirocki Teofil
 16. Sirocki Robert
 17. Sorn Kazimierz
 18. Szczepaniak Katarzyna
 19. Wejer Jarosław
 20. Żaczek Włodzimierz

Odeszli na wieczną wartę:

w latach 2000+:

Śp. Zygmunt Miotk – długoletni Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Luzinie

Śp. Zenon Wicon

Śp. Leopold Legowicz

Śp. Andrzej Małaszycki – długoletni sekretarz Zarządu OSP

Śp. Władysław Paszki

Śp. Jan Langa

Śp. Mieczysław Olejniczak – były członek Zarządu OSP

Śp. Jan Schulz – długoletni Prezes OSP Luzino, długoletni były Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP i członek Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP

Śp. Zbigniew Tobias – członek wspierający, reprezentujący OSP m.in. w grze w „Baśkę”

Śp. Jan Serkowski – członek wspierający