W dniu 27.02.2016r o godzinie 17:00 rozpoczęło się Zebranie-Sprawozdawczo Wyborcze w naszej jednostce. Na początku Prezes OSP Luzino – Jan Schulz na wstępie przywitał zaproszonych gości :

*Wójta Gminy Luzino – P. Jarosław Wejer

*Zastępce Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie – st.kpt.mgr.inż. Waldemara Lewandowskiego

*Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego – Sławomir Miotk

*Komendanta Zarządu oddziału Gminnego – Jan Detlaff

*oraz wszystkich Strażaków Czynnych,Wspierających, MDP i wszystkich sympatyków naszej Jednostki.

Po przywitaniu gości Wójt wszystkim Strażakom podziękował za dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy. A w szczególności zostało powtórzone nieraz stwierdzenie, że nasza Jednostka wyjeżdża do akcji ratowniczo-gaśniczych szybciej niż nie jedna Zawodowa Straż Pożarna. Następnie Prezes OSP Luzino podziękował ustępującemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej za 4 letnią prace na rzecz naszej OSP. Po podziękowaniach przyszedł czas na wybranie nowego zarządu,co się okazało w późniejszym czasie większość Strażaków była zadowolona z pracy obecnego Zarządu i udzieliła absolutorium na najbliższą 4 letnią kadencję w latach 2016-2020. Obecnemu Zarządowi Gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego, aby współpraca ze strażakami przebiegała jak do tej pory. Po przerwie, która miała miejsce po wybraniu Zarządu niespodziewanie w naszej Jednostce rozległ się alarm naszej Syreny, 9 ratowników pospieszyło z pomocą policji, w otwarciu mieszkania. Po przerwie wybrano nowy skład Komisji Rewizyjnej, która została również bez zmian.

Skład Zarządu OSP Luzino:

Prezes – Jan Schulz

Naczelnik – Miotk Sławomir

V-ce Naczelnik – Miotk Marek, Drabik Janusz

Gospodarz – Miotk Grzegorz

Sekretarz – Alicja Hinz

Kronikarz – Sabina Schulz

Członkowie Zarządu – Rafał Lieder, Jan Detlaff

Dziękujemy wszystkim Strażakom za przybycie oraz za czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w roku 2015.