Dziękujemy Strażakom, którzy w dniu 01.06.2013r. o godz.10:00 przybyli do remizy, aby przybliżyć wiedzę o wyposażeniu naszej strażnicy, pokazali technikę gaszenia pożarów oraz opowiadali o sprzęcie, który znajduje się na samochodach ratowniczo-gaśniczych w naszej jednostce. Jak co roku dla dzieci największą frajdą było lanie wody z szybkiego natarcia. Zuchy z Luzina bardzo dziękują strażakom za poświęcony im czas.

Dziękujemy:

1.Dh Sławomir Miotk

2.Dh Bartosz Miotk

3.Dh Dominik Miotk

4.Dh Stanisław Paszki